بیت پاور کمک می کند تا در زمان های پیک آنلاین بودن کاربران محتوای تان منتشر شود تنها کافیست پست های مورد نظرتان را زمان بندی کنید و کار را به سیستم به اشتراک گذاری بیت پاور بسپارید. درست در زمان تعیین شده عکس و محتوای تان منتشر خواهد شد.